LEMIND - TEHNOMASINA A.I.G D.O.O.

proizvodi

RUDARSTVO FLOTACIJA METALURGIJE

Centrufugalne mulne pumpe:

Radni prostor pumpe obložen je specijalnom gumom koja je otporna na abrazivne i agresivne čestice do temperature ispod 100°C. Konstrukcija pumpe je ostvarena na sopstvenom postolju i postolju za elektromotore. Pogon pumpe ostvaruje se preko višeklinaste remenice. Pumpa se izrađuje sa direktnim pogonom od elektromotora ili sa pogonom preko hidrodinamičke spojnice, zavisno od uslova rada.

Regulaciona hidrodinamička turbospojnica:

RTS omogućuje uključivanje sistema u rad bez udara čime je izbegnuto korišćenje udarne ( vršne ) energije. Takođe, omogućuje stabilno održavanje tehnološkog procesa prema unapred utvrđenim principima. Spojnica je snabdevena i termičkim osiguračima koji isključuju svaku havariju sistema u toku rada od nepredviđenih situacija.U proizvodnji postoje spojnice za snage od 20 do 2000 kW, a izvedbe mogu biti regulacione i neregulacione što zavisi od narudžbine kupaca.

Hidrocikloni:

Proizvode se sledeći tipovi hidrociklona sa sledećim veličinama izlazai preliva i časovnim protokom.

TIP Q(m³/h), P=1 bar dimenzije izlaza apex Dimenzije preliva vortex
HC 150 8 do 21 12,17,24 40
HC 250 18 do 58 17,24,34 50
HC 350 30 do 91 24,34,38 78
HC 500 30 do 168 34,48,75 110
HC 750 75 do 220 48,75,100 150

Klatni stolovi:

Proizvodimo stolove u pojedinačnoj konstrukciji ili u spratnim baterijama sa jedno, dvo i troetažnim stolovima. Dimenzije table se kreću od 4 x 2 m do 27 x 12 m, ili po traženim dimenzijama od naručioca. Pored toga proizvodimo i manji laboratorijski sto LKS dimenzija 1010 x 400 mm.

Agitatori – Kondicioneri:

Proizvode se sledeći tipovi kondicionera razvrstani po dimenzijama: f/H (m); 1,6 / 1,6 m; 2 / 2 m; 2,5 / 2,5 m; 3/3 m Zapremina se krece od 2 do 7 m3. Uređaj se po zahtevu kupca može sa unutrašnje strane gumirati kao i sam propeler.

Flotaciona mašina:

Ovaj uređaj proizvodi se za kapacitete od 1,1 m3/h do 2,3 m3/h, a služe za flotiranje rude u flotacijama rude olova i cinka kao i drugih metala koji se izdvajaju mokrim postupkom.

Univerzalne cevne spojnice UCS:

Proizvod je namenjen za nastavljanje cevne mreže u transportu vode, zamuljane vode, pulpe i kljuka. Koristi se za spajanje bilo čeličnih, bilo plastičnih, bilo nekih drugih cevovoda. Jednostavne su konsrrukcije za brzo sklapanje i rasklapanje, a izrađuju se od silumina kao standardna izvedba ili od nekog drugog materijala po narudžbini. Zaptivni gumeni prstenovi su od specijalne guma za pritiske do 10 bara.

Rezervoari:

Rezervoari su proizvod namenjen flotacijama i drugim tehnološkim procesima gde je potrebno prikupljanje radnog fluida. Izrada rezervoara je konstruisana za prihvat dolazećeg fluida ili kao polazni tok fluida pogonjen našim pumpama. Izrađuje se u zapreminama od 0,3 do 4,2 m3. Sam rezervoar izrađuje se od čeličnog lima, a može biti gumiran ili negumiran što je stvar izbora naručioca.

Samousisna pumpa za pretakanje:

Dimenzije usisnog i potisnog voda su 5/4". Težina je oko 10 kg, a gabaritne dimenzije 300 x 200 x 300 mm. Usisna visina je 2 mVS, a kapacitet 25 l/min.

TERMOELEKTRANE I TERMOENERGANE

Centrifugalne pumpe za vodu i mulj i abrazivne fluide i pepelišta

Regulacione i neregulacione hidrodinamičke turbospojnice

Pumpe za hemijsku pripremu vode

UCS cevne spojnice za čelične i plastične cevi (žibo)

VS cevne spojnice za čelične cevi

Uređaji za odvod šljake i pepela

Čelični rezervoari gumirani i negumirani

Hidrociklonski uređaji

GV gumirani ventili

Dozir pumpa

Valjci transportnih traka

HEMIJSKA INDUSTRIJA

Centrifugalne pumpe za slabo agresivne tecnosti do 100°C

Samousisne pumpe za pretakanje za jake agresivne tečnosti

Pumpe za paste

Proizvodnja mašine za pranje sudova u industriji boja i lakova

Remontovanje PERL mlinova

UCS cevne spojnice i VS cevne spojnice

Čelični rezervoari gumirani i negumirani

GV ventili

OSTALA PROCESNA INDUSTRIJA

Oprema za keramičarsku industriju za hidrotransport

Oprema za papirnu industriju i industriju celuloze

Pumpe za paste

Oprema za separacije peska i minerala

Oprema za cementare

Oprema za duvansku industriju

Optema za tekstilnu industriju

Oprema i alati za gumarsku industriju

OPREMA ZA INDUSTRIJU PRERADE VOĆA I POVRĆA

Centrifugalne pumpe za zamuljanu vodu, za abrazivne i agresivne tecnosti:

  • a) familija vertikalnih pumpi
  • a) b) familija horizontalnih pumpi


UCS cevne spojnice i VS cevne spojnice

GV gumirani ventili i drugu opremu po narudžbini kupca

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU I POLJOPRIVREDNA DOBRA

Centrifugalne pumpe za slabo agresivne tecnosti do 100°C

Univerzalna laka traktorska prikolica

Pumpe za paste

Traktorska transportna korpa

Traktorski priključni prekrupač kukuruza

Motokultivatorska pumpa za navodnjavanje

Muljača grožđa i raznog voća

Ručni krunjač kukuruza

Kopačica LTM – 100

Pumpe za izvlačenje tečnog stajnjaka

Img