spacer
ime
   englishenglish flag    македонскиzname
       
o nama prva strana katalozi kontakt

  RUDARSTVO FLOTACIJA METALURGIJE

 • Centrufugalne mulne pumpe:Radni prostor pumpe obložen je specijalnom gumom koja je otporna na abrazivne i agresivne čestice do temperature ispod 100°C. Konstrukcija pumpe je ostvarena na sopstvenom postolju i postolju za elektromotore. Pogon pumpe ostvaruje se preko višeklinaste remenice. Pumpa se izrađuje sa direktnim pogonom od elektromotora ili sa pogonom preko hidrodinamičke spojnice, zavisno od uslova rada.
 • Regulaciona hidrodinamička turbospojnica: RTS omogućuje uključivanje sistema u rad bez udara čime je izbegnuto korišćenje udarne ( vršne ) energije. Takođe, omogućuje stabilno održavanje tehnološkog procesa prema unapred utvrđenim principima. Spojnica je snabdevena i termičkim osiguračima koji isključuju svaku havariju sistema u toku rada od nepredviđenih situacija.U proizvodnji postoje spojnice za snage od 20 do 2000 kW, a izvedbe mogu biti regulacione i neregulacione što zavisi od narudžbine
  kupaca.
 • Hidrocikloni: Proizvode se sledeći tipovi hidrociklona sa sledećim veličinama izlazai preliva i časovnim protokom.
 • TIP Q(m³/h), P=1 bar dimenzije izlaza
  apex
  Dimenzije preliva
  vortex
  HC 150 8 do 21 12,17,24 40
  HC 250 18 do 58 17,24,34 50
  HC 350 30 do 91 24,34,38 78
  HC 500 30 do 168 34,48,75 110
  HC 750
  75 do 220 48,75,100 150
 • Klatni stolovi: Proizvodimo stolove u pojedinačnoj konstrukciji ili u spratnim baterijama sa jedno, dvo i troetažnim stolovima. Dimenzije table se kreću od 4 x 2 m do 27 x 12 m, ili po traženim dimenzijama od naručioca. Pored toga proizvodimo i manji laboratorijski sto LKS dimenzija 1010 x 400 mm.
 • Agitatori – Kondicioneri: Proizvode se sledeći tipovi kondicionera razvrstani po dimenzijama: f/H (m); 1,6 / 1,6 m; 2 / 2 m; 2,5 / 2,5 m; 3/3 m Zapremina se krece od 2 do 7 m3. Uređaj se po zahtevu kupca može sa unutrašnje strane gumirati kao i sam propeler.
 • Flotaciona mašina: Ovaj uređaj proizvodi se za kapacitete od 1,1 m3/h do 2,3 m3/h, a služe za flotiranje rude u flotacijama rude olova i cinka kao i drugih metala koji se izdvajaju mokrim postupkom.
 • Univerzalne cevne spojnice UCS: Proizvod je namenjen za nastavljanje cevne mreže u transportu vode, zamuljane vode, pulpe i kljuka. Koristi se za spajanje bilo čeličnih, bilo plastičnih, bilo nekih drugih cevovoda. Jednostavne su konsrrukcije za brzo sklapanje i rasklapanje, a izrađuju se od silumina kao standardna izvedba ili od nekog drugog materijala po narudžbini. Zaptivni gumeni prstenovi su od specijalne guma za pritiske do 10 bara.
 • Rezervoari: Rezervoari su proizvod namenjen flotacijama i drugim tehnološkim procesima gde je potrebno prikupljanje radnog fluida. Izrada rezervoara je konstruisana za prihvat dolazećeg fluida ili kao polazni tok fluida pogonjen našim pumpama. Izrađuje se u zapreminama od 0,3 do 4,2 m3. Sam rezervoar izrađuje se od čeličnog lima, a može biti gumiran ili negumiran što je stvar izbora naručioca.
 • Samousisna pumpa za pretakanje: Dimenzije usisnog i potisnog voda su 5/4". Težina je oko 10 kg, a gabaritne dimenzije 300 x 200 x 300 mm. Usisna visina je 2 mVS, a kapacitet 25 l/min.

TERMOELEKTRANE I TERMOENERGANE

 • Centrifugalne pumpe za vodu i mulj i abrazivne fluide i pepelišta
 • Regulacione i neregulacione hidrodinamičke turbospojnice
 • Pumpe za hemijsku pripremu vode
 • UCS cevne spojnice za čelične i plastične cevi (žibo)
 • VS cevne spojnice za čelične cevi
 • Uređaji za odvod šljake i pepela
 • Čelični rezervoari gumirani i negumirani
 • Hidrociklonski uređaji
 • GV gumirani ventili
 • Dozir pumpa
 • Valjci transportnih traka

HEMIJSKA INDUSTRIJA

 • Centrifugalne pumpe za slabo agresivne tecnosti do 100°C
 • Samousisne pumpe za pretakanje za jake agresivne tečnosti
 • Pumpe za paste
 • Proizvodnja mašine za pranje sudova u industriji boja i lakova
 • Remontovanje PERL mlinova
 • UCS cevne spojnice i VS cevne spojnice
 • GV ventili

OSTALA PROCESNA INDUSTRIJA.

 • Oprema za keramičarsku industriju za hidrotransport
 • Oprema za papirnu industriju i industriju celuloze
 • Oprema za separacije peska i minerala
 • Oprema za cementare
 • Oprema za duvansku industriju
 • Optema za tekstilnu industriju
 • Oprema i alati za gumarsku industriju

OPREMA ZA INDUSTRIJU PRERADE VOĆA I
POVRĆA

 • Centrifugalne pumpe za zamuljanu vodu, za abrazivne i agresivne tecnosti:
 • a) familija vertikalnih pumpi
 • b) familija horizontalnih pumpi
 • UCS cevne spojnice i VS cevne spojnice
 • GV gumirani ventili
 • i drugu opremu po narudžbini kupca

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU I POLJOPRIVREDNA
DOBRA

 • Univerzalna laka traktorska prikolica
 • Traktorska transportna korpa
 • Traktorski priključni prekrupač kukuruza
 • Motokultivatorska pumpa za navodnjavanje
 • Muljača grožđa i raznog voća
 • Ručni krunjač kukuruza
 • Kopačica LTM – 100
 • Pumpe za izvlačenje tečnog stajnjaka
left   right
o nama kontakt prva strana mapa sajta